top of page

Kjøpe eller selge eiendom før du ankommer Tyrkia!


Det er fascinerende å vite at selv om noen bor i et annet land, kan de fortsatt selge eller kjøpe eiendom i Tyrkia. Prosessen virker ganske grei.


For å starte skjøteoverføringen kan du skanne de nødvendige dokumentene inn i nettregisteret. For dokumenter fra utlandet må de apostilles før de skannes. I tillegg kan du avtale enten ved å ringe ALO181 eller bruke skjøteavtalesystemet. De etterspurte dokumentene skal leveres personlig til tinglysingskontoret. Etter innsending vil du motta SMS-varsler om videre trinn.


Gjennom hele prosessen er det flere viktige kontroller på plass for å forhindre uredelige aktiviteter, for eksempel å verifisere at navnet og signaturen som ble brukt av selgeren under kjøp av eiendommen, samsvarer med de på salgsdokumentene.


Gebyrene for skjøteoverføringen vil bli oppgitt i SMS-varslene du mottar. Når gebyrene er betalt, må både kjøper og selger være til stede ved avtalen for skjøteoverføringen.


Hvis du foretrekker det, kan du også velge å ha en tjeneste fra oss EasyApartAlanya, vi håndterer skjøteoverføringstransaksjonene på dine vegne. Vi vil kreve en fullmakt fra deg og ta oss av alle nødvendige trinn, slik at du sparer trøbbel med transportkostnader og håndtere små detaljer.


Når det gjelder de nødvendige dokumentene for skjøteoverføringsprosessen, trenger du originalen eller kopien av skjøtet, fotokopi av passet, dokument som viser gjeldende verdi av eiendommen innhentet fra kommunen, fullmakt (hvis aktuelt) , skattenummerdokument fra skattekontoret, og valutakjøpsdokumentet (DAB).


I forhold til tidslinjen, hvis alle nødvendige dokumenter er klare, kan søknaden til tinglysingskontoret fullføres på én dag. Hele skjøteoverføringsprosessen tar vanligvis mellom 7 til 10 dager, og skjøtet leveres ved fullføring. Men hvis overføringsprosessen innebærer å sende en fullmakt fra utlandet, kan det ta mellom 10 og 15 dager avhengig av tidspunktet for fullmakten.


Når det gjelder kostnaden for skjøteoverføringstransaksjoner, utgjør den per 2023 4 % av den totale salgsprisen pluss et tilleggsgebyr på 6000-6500 TL for skjøte. Hvis skjøteoverføringen utføres gjennom en fullmakt, kan du forvente ekstra utgifter på rundt 4000-5000 TL for edsvornet oversetteroversettelse og notartjenester, i tillegg til de nevnte gebyrene.
1. Eiendomsoverføringsprosess:

- Du kan starte skjøteoverføringen ved å skanne de nødvendige dokumentene inn i nettregistersystemet.

– Viktige kontroller er på plass for å forhindre uredelige aktiviteter under prosessen.


2. Avtale og honorarer:

- Du kan avtale for skjøteoverføringen ved å ringe ALO181 eller bruke avtalesystemet.

- Gebyrer for skjøteoverføringen vil bli oppgitt i SMS-varsler.


3. Tidslinje og kostnader for skjøteoverføring:

- Søknaden til tinglysingskontoret kan fullføres på én dag hvis alle dokumenter er klare.

– Hele overføringsprosessen tar vanligvis 7 til 10 dager, og skjøtet leveres etter fullføring.

- Kostnaden for skjøteoverføringstransaksjoner utgjør 4 % av den totale salgsprisen pluss tilleggsgebyrer.

Jeg håper denne informasjonen var nyttig for deg. Hvis du har flere spørsmål, spør oss gjerne!

Comments


bottom of page