top of page

Oppholdstillatelse i Tyrkia

BOLTILLATELSE I TYRKIA

Det er obligatorisk for utlendinger å få oppholdstillatelse som skal oppholde seg lenger enn den perioden visum eller fritak gir, eller 90 dager. Det finnes ulike typer oppholdstillatelser avhengig av formålet med oppholdet.

 

Typer oppholdstillatelser:

 • Kortvarig oppholdstillatelse

 • Oppholdstillatelse for familie

 • Studentoppholdstillatelse

 • Langsiktig oppholdstillatelse

 • Humanitær oppholdstillatelse

For detaljert informasjon om typer oppholdstillatelser kan du kontakte oss eller du kan besøke www.goc.gov.tr,

Du kan søke om oppholdstillatelse personlig eller gjennom en juridisk representant.

 

I din første søknad om oppholdstillatelse eller søknad om endring av oppholdstillatelse, utstedes et søknadsdokument om oppholdstillatelse som inneholder dine identifikasjonsdata, søknadsdato for oppholdstillatelse og avtaleopplysningene dine. Dette dokumentet vil gi deg tillatelse til å bli i Tyrkia til søknaden om opphold er ferdigstilt. Imidlertid vil rettighetene gitt av dette dokumentet utløpe automatisk når du forlater Tyrkia.

Når søknaden din om oppholdstillatelse er ferdigstilt, vil Provinsdirektoratet for migrasjonsforvaltning utstede et søknadsdokument for oppholdstillatelse for deg. Du kan oppholde deg utenfor Tyrkia i opptil 15 dager med dette dokumentet og kvitteringen som indikerer at du har betalt søknadsgebyret.

Søknader om oppholdstillatelse behandles etter intervju og vurderingsperiode. Vedtak om oppholdstillatelse gis for hver utlending separat. En søknad behandles som hovedregel innen 90 dager. Søkeren vil bli varslet dersom evalueringen tar lengre tid enn 90 dager.

Dersom søknaden om oppholdstillatelse blir godkjent, ditt oppholdstillatelsesdokument/oppholdskort som inneholder dine personopplysninger

utlendingsidentitetsnummeret som starter med 99, og bostedsprovinsen din er postet til adressen  som du spesifiserte under søknaden

Derfor må du sørge for at opplysningene dine er nøyaktige og fullstendige under søknaden. Nødvendige dokumenter for søknader om oppholdstillatelse

Spesielt utenlandske eiendomskjøpere ber om å søke om langsiktig boligtillatelse i Tyrkia. Å få oppholdstillatelse er enklere enn forventet i Tyrkia.​

Ikamet link
 • Søknadsskjema for oppholdstillatelse

 • Fotokopi av pass eller reisedokument

 • Fire (4) biometriske fotografier

 • Fotokopi av forrige oppholdstillatelse,

 • Original e-signert / signert og stemplet / forseglet dokument som viser at hvem som ikke har mottatt sosialhjelp de siste tre årene

 • Original e-signert / signert og stemplet / forseglet dokument som indikerer tilstrekkelige og regelmessige økonomiske midler under oppholdet

 • Strafferegister (Det kan fås både fra deres egne lands myndigheter og tyrkiske rettsmyndigheter.)

 • Dokument/kvittering som viser at gebyret for oppholdskort er betalt

 • Gyldig helseforsikring

 • Dokument som viser at det er registrert i adresseregistreringssystemet

 • Dokument som angir plasseringen av plassering; Dersom du bor i eget hus, en kopi av skjøtet.

bottom of page